Đối với dịch vụ tăng like

Đối với dịch vụ Comment

Nghiêm cấm bình luận những nội có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của Cá nhân hoặc Tổ chức.

Nếu cố tình buff bạn sẽ bị trừ hết tiền và band khỏi hệ thống mfb vĩnh viễn, và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.