Chính sách bảo mật thông tin tại Sunlike.pro chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, chúng tôi cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng.

Sunlike.pro sẽ giúp bạn hiểu thêm về khái niệm “thông tin cá nhân” bao gồm họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà khách hàng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về khách hàng được thu thập theo luật định hiện hành. Khi khách hàng truy cập và sử dụng trang web hoặc dịch vụ chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản trong chính sách này.